Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN OĞUZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN OĞUZ

T: (0282) 250

M goguz@nku.edu.tr

W goguz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı:Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER
Öğrenim Yılları: 2012
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
Öğrenim Yılları: 2005
Tez:
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
2014-
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU
2016-
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2015-2016
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
2015-2016
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2015-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Siyaset Bilimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. OĞUZ G., Etnik-Kültürel Çatışmaların Çözümünde Bir Yöntem Olarak Özyönetim Hakları ve Kürt Sorunu, Balkan Journal of Social Sciences, pp. 344-356, 2016.
Özgün Makale EBSCO
2. OĞUZ G., Hobbesçu Sivil Savaş Paradigması ve Suriye Devrimi, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 659-669, 2016.
Özgün Makale Proquest
3. OĞUZ G., Batı´nın Entelektüel İktidarı ve Türk Modernleşmesi, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 3, pp. 121-134, 2015.
Özgün Makale ESJI
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. OĞUZ G., Etnik-Kültürel Çatışmaların Çözümünde Bir Yöntem Olarak Özyönetim Hakları ve Kürt Sorunu, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
2. OĞUZ G., Hobbesçu Sivil Savaş Paradigması ve Suriye Devrimi, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Congress of Management Economy and Policy, 26.11.2016-27.11.2016.